Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10 kam po maturitě

S výběrem vysokoškolského

studia vámuž 13 let pomáhá

adresář

VysokeSkoly.com.

Od

ledna 2016 ho najdete v novém

kabátě a s novými funkcemi.

Vyhledávání škol podle

měst, zaměření nebo typu

Najděte svou šanci na přijetí

Zaměření bakalářských

a dlouhých magisterských

oborů

Přehledné termíny do kdy

podat přihlášku, od kdy se

konají přijímací zkoušky,

dny otevřených dveří

Detailní popisy oborů, kde

můžete obor studovat

Zjistěte si návaznost studia

a jaké obory školy nabízejí

v navazujícím magisterském

nebo doktorském studiu

Srovnání školného

Aplikaci Adresář škol

stahujte zdarma na

COVÁS ČEKÁNA JAŘE

DUBEN

písemné a praktické zkoušky

profilové části maturity

(termíny stanovuje škola)

Talentové a praktické zkoušky

na některých fakultách

30. dubna

1. den konání TSP MUNI,

termín testů Scio

KVĚTEN

1. května

2. den konání TSP MUNI

2. – 5. května

písemné práce

a didaktické testy společné části maturity

16. – 20. května

přípravné kurzy

k přijímačkám na poslední chvíli

(politologie, žurnalistika, psychologie

www.KamPoMaturite.cz

)

Talentové a praktické zkoušky

na některých fakultách

16. května až 10. června

ústní zkoušky

profilové a společné části maturity

Testy Scio

28. května

ČERVEN

25. června podání přihlášky

k náhradní nebo opravné

maturitě

Přijímací zkoušky na

většinu fakult VŠ

www.kampomaturite.cz

Kompletní aktualizované přehledy najdete na

www.KamPoMaturite.cz.

TIP!

V dubnu, květnu a dalšíchměsícíchmůžete stále uspět s přihláškou i na veřejných vysokých

školách. Na soukroméVŠ se až na výjimky dostanete i v září.

1. 4. 2016

Fakulta rybářství a ochrany vod JČU (1. kolo)

www.frov.jcu.cz

15. 4. 2016

Ekonomická fakulta JČU (1. kolo)

www.ef.jcu.cz

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU (1. kolo)

www.icv.mendelu.cz

Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní ZČU

(1. kolo)

www.zcu.cz

18. 4. 2016

Obchodně podnikatelská fakulta SLU (1. kolo)

www.opf.slu.cz

29. 4. 2016

Fakulta strojní VŠB-TUO (1. kolo)

www.fs.vsb.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých

Budějovicích

www.vstecb.cz

30. 4. 2016

Fakulta vojenských technologií UNOB - bakalářské

obory (1. kolo)

www.unob.cz/fvt

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB (1. kolo)

www.flkr.utb.cz

Univerzitní programy, Fakulta bezpečnostního

inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-

TUO (1. kolo)

www.vsb.cz

VŠE v Praze - všechny fakulty (1. kolo)

www.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava (1. kolo)

www.vspj.cz

1. 5. 2016

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

MENDELU (1. kolo)

www.frrms.mendelu.cz

13. 5. 2016

Fakulta restaurování UPCE (1. kolo)

www.upce.cz/fr

20. 5. 2016

Ústav zdravotnických studií TUL (1. kolo)

www.uzs.tul.cz

Ekonomická fakulta VŠB-TUO (1. kolo)

www.ekf.vsb.cz

30. 6. 2016

Fakulta informatiky a statistiky VŠE (2. kolo s výjimkou

oboru ME)

fis.vse.cz

Kdedoprázdnin

můžetepodat přihlášku?

Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol

V přehledu neuvádíme cizojazyčné obory, které jsou obvykle zpoplatněné a přijímají přihlášky i v pozdějších

termínech. Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud

v prvním kole nenaplní své kapacity – aktualizovaný přehled uvádíme na

www.KamPoMaturite.cz.

2. kola se

mohou týkat pouze vybraných oborů. Informace vždy doporučujeme ověřit na studijnímoddělení.