Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

kam po maturitě

Informace doporučujeme ověřit na studijním oddělení daných škol.

TIP!

www.Seminarky.cz

SOUKROMÉ VŠ A VŠ SE ZAHRANIČNÍ AKREDITACÍ

5. 4.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Vysoká škola logistiky o.p.s.

(Přerov, další termín 16. 4., Praha 23. 4.)

6. 4.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha; Č. Krumlov 7. 4.), Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (Praha,

další termín 16. 4., termíny ostatních poboček

www.vsfs.cz)

7. 4.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

11. – 14. 4.

Bankovní institut vysoká škola a.s. (termíny několikrát do měsíce, přehled všech termínů a poboček na

www.bivs.cz)

13. 4.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. * (další

termín 27. 4.)

14. 4.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. (další termín 28. 4.), Vysoká škola tělesné výchovy

a sportu PALESTRA s.r.o.

15. 4.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

16. 4.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

18. 4.

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (Brno 13. 4.)

3. 5.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov, další termín 14. 5.)

4. 5.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha; Č. Krumlov 5. 5.)

9. 5.

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (Praha)

11. 5.

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (Praha), Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. *

(další termín 25. 5.)

12. 5.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

14. 5.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH

STUDIÍ *

18. 5.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

19. 5.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s.

27. 5.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

30. 5.

AKCENT College s.r.o.

7. 6.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov)

8. 6.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha; Č. Krumlov 9. 6.), Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (Praha), Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další

termín 15. 6.)

9. 6.

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. (další termín 23. 6.), Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

13. 6.

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (Praha, Brno 8. a 22. 6.)

15. 6.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

16. 6.

NEWTON College, a.s. (Brno; Praha 23. 6.), ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Unicorn College s.r.o.,

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

17. 6.

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.

18. 6.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ *

21. 6.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (některé obory 22. 6.)

27. 6.

AKCENT College s.r.o.

VEŘEJNÉ VŠ

5. 4.

DAMU obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu

27. 5.

FAMU

11. 6.

FA ČVUT

16. - 22. 6.

AVU

18. - 19. 6.

FVU VUTBR

Dny otevřených dveří do prázdnin

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na

www.KamPoMaturite.cz.

(*) VŠ se zahraniční akreditací

Soukromé školy někdy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát doměsíce, nebo je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu uvádíme pouze ty

termíny, které jsme získali na webu škol, jsou pouze orientační a doporučujeme je před návštěvou ověřit. Kontakty a nové termíny najdete v aktuální verzi článku na www.

KamPoMaturite.cz

.