Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

kam po maturitě

Informace k nejžádanějším oborům najdete na

www.KamPoMaturite.cz,

nebo si o ně napište na

jaknavs@vysokeskoly.com

TIP!

ROZCESTNÍK:

Kampomaturitě?

SOUKROMÉ VŠ

často bez přijímacích

zkoušek a vysoká šance

na přijetí

možnost stipendií nebo

odpuštění školného

většinou individuálnější

přístup, menší konkuren-

ce při zkouškách nebo

zápisech

školné v řádech

desetitisíců

je nutné sledovat návaz-

nost magisterského studia

a šance na uplatnění po

studiu

velká část škol neposky-

tuje dotované ubytování

a stravování

VEŘEJNÉ A STÁTNÍ VŠ

neplatí se školné

dobré uplatnění absolven-

tů u technických a lékař-

ských oborů

pro výkon některých

povolání (lékaři, advokáti)

nutné absolvování oborů

na veřejných školách

velký výběr oborů, návaz-

nost v dalších stupních

studia

nižší šance na přijetí,

vyšší„úmrtnost“ v prvních

ročnících

je nutné sledovat šance

na uplatnění po studiu

a provázanost s praxí

omezená možnost přivý-

dělku při studiu

VOŠ

prakticky zaměřené vzdě-

lání, prohloubení speciali-

zace, praxe součástí studia

často bez přijímacích

zkoušek a vysoká šance

na přijetí

možnost zkráceného

studia na VŠ

školné

zaměstnavatelé mohou

dávat přednost VŠ vzdělání

JAZYKOVÝ POBYT

V ZAHRANIČÍ

zdokonalení v jazyce,

možnost složení jazykové

zkoušky

pokud seženete brigádu,

můžete si přivydělat

školné, peníze za cestu

a pobyt

pokud jedete sami, nároč-

né zařizování, přes agentu-

ru poplatek navíc

PŘÍPRAVNÉ KURZY

intenzivní příprava, bližší

poznání požadovaného

oboru

možnost kombinace s pří-

pravou na maturitu, s praxí

nebo s pomaturitním jazy-

kovým studiem pro získání

statusu studenta

výhodná cena v přepočtu

na hodinu (cca 70 Kč/hod.)

cena kurzu, náklady na

dopravu nebo ubytování

obvykle nezískáváte status

studenta

nemáte jistotu přijetí na

daný obor

NÁSTUP DO PRÁCE

výdělek, zkušenosti,

nezávislost

obtížnější návrat ke studiu

pro některé profese potře-

bujete vyšší kvalifikaci/titul

ÚŘAD PRÁCE,

REKVALIFIKACE

pomoc při hledání práce,

orientace v regionu a pro-

středí, zvýšení šance na

uplatnění

nemusíte platit SP, ZP

pro získání podpory nebo

rekvalifikace musíte splnit

podmínky

nabídka nebývá příliš

široká, může být omezena

v regionu nebo dané době

PRÁCE V ZAHRANIČÍ

získání jazykových znalostí,

praxe, zkušeností

u stáží nebo dobrovolnic-

kých projektů minimální

plat nebo jen ubytování

a strava

obtížné hledání pozic v po-

žadovaném oboru nebo

kvalifikaci

náklady na ubytování, ces-

tu, agenturu apod. mohou

převýšit vydělanou částku

STUDIUMV ZAHRANIČÍ

v zemích EU stejné pod-

mínky jako pro místní

studenty, nepotřebujete

vízum, můžete pracovat

při studiu

Dodatek k diplomu má

stejnou platnost i u nás

můžete absolvovat jen část

studia v zahraničí např.

v rámci Erasmu

status studenta v případě,

že je zahraniční škola uzná-

na MŠMT za rovnocennou

VŠ v ČR

často složité přijímací

řízení, případně školné,

nutnost přihlášení na míst-

ních úřadech

kulturní rozdíly, jazyková

bariéra, pobyt mimo zná-

mé prostředí

v zemích mimo EU vás

mohou čekat další admini-

strativní úkony – např. víza,

nutnost nostrifikace aj.

náklady na ubytování,

cestu, agenturu apod.

POMATURITNÍ JAZYKOVÉ

STUDIUM

zdokonalení v jazyce,

možnost složení jazykové

zkoušky

možnost přivýdělku

výhodná cena v přepočtu

na hodinu

pokud zahájíte studium

do konce roku po maturitě

u akreditované

školy, máte i nadále status

studenta

cena kurzu, náklady na

dopravu nebo ubytování

www.Seminarky.cz