Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

kam po maturitě

MATEMATIKA

Maturita z matematiky (Didaktis)

ČESKÝ JAZYK

Maturita z českého jazyka

a literatury (Didaktis)

ANGLIČTINA

Příprava na státní maturitu

– Angličtina (Fragment)

NĚMČINA

Němčina – maturitní témata

(VYUKA.CZ

)

Z čeho se budu učit...

... naMATURITU?

E-booky k nejžádanějším oborům – medicína, psychologie, právo a další

– stáhnete zdarma na

www.KamPoMaturite.cz/e-booky

TIP!

... na PŘIJÍMAČKY?

JAK SE DOSTAT NA VŠ Stáhněte si zdarma

e-booky na

www.KamPoMaturite.cz/e-booky

ZČESKÉHO JAZYKA

A LITERATURY

Cílempublikace

Maturita2018zčeského jazykaa literatury

jedůkladněváspřipravit

ke společnéčástimaturity.Ocenítenanízejménakomplexníavelmikvalitnězpracované

podkladykevšem třemčástemmaturitnízkoušky–k

didaktickému testu

,

písemnépráci

a

ústnízkoušce

.Kromě tohozdenaleznete také

užitečné tipy

,

rady

a

doporučení

,které

vámostroumaturitu ještěvíceusnadní.Knihuvyužijekaždý,kdochceumaturityzčeského

jazykaa literaturyuspět.

PublikaciMaturita2018zčeského jazykaa literatury, ježnavazujenaúspěšnou řadu

těchto titulůzminulých let,využijí jakžáci středních školpři

domácípřípravě

kmaturitní

zkoušce, takučitelé

vhodináchčeštiny

.Popularitu si titulzískalpro svoukvalitu,

komplexnostapřehlednost.

PublikaceMaturita2018zčeského jazykaa literaturyodpovídánárokům

katalogu

požadavkůplatnéhoodškolního roku2017/2018

aobsahuje tytočásti:

Přípravanadidaktický test

Přípravné testovéúlohy snápovědoukevšemdevítioblastemdefinovanýmvkatalogu

Pětcvičnýchdidaktických testů sbodovýmhodnocenímaodkazynaoblasti stanovené

vkatalogu,díkynimžmůžetezjistit,cokonkrétněvámčinípotíže

Celkemvícenež250 testovýchúloh

Zohlednění seznamuautorů literárníchděl, literárníchžánrů, směrůahnutí,

jež semohouobjevitvúloháchmaturitního testu

Záznamovéarchykcvičným testůmke

staženínawww.didaktis.cz

Přípravanapísemnoupráci

Podrobné informaceohodnocenípísemnýchprací

Informacea tipykčastozadávaným slohovýmútvarům

Ukázkovépísemnépráce skomentářem–kontrastzdařiléhoaménězdařilého

zpracování téhož tématupro lepšípochopenízpůsobuhodnocení

Dvanáctcvičnýchzadánípísemnýchprací

Přípravanaústnízkoušku

Návodnaanalýzuuměleckého ineuměleckého textu

Třipracovní listy sevzorovouanalýzou textů

Pětcvičnýchpracovních listů

Řešeníúloh

Kpřípravěna státnímaturitnízkoušku

můžetevyužít také tytopublikace:

ZČESKÉHO JAZYKAALITERATURY

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-294-4

97

3

8807 5

4

8294

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test,

písemnoupráci iústní zkoušku snápovědou,

řešenímavyhodnocením

2019–2020

MATURITA

ZANGLICKÉHO

JAZYKA

ITA

Nahrávkyakontrola

řešení testů

ONLINE

WWW.DIDAKTIS.CZ

ZMATEMATIKY

atematiky

jedůkladněváspřipravitke společné

.Ocenítenanízejména

5cvičnýchdidaktických

ech tematickýchcelků

sužitečnými

radami

,

aturitu ještěvíceusnadní.Samozřejmostí jsou

ý,kdochceumaturityzmatematikyuspět

ravu.

y, ježnavazujenaúspěšnou řadu těchto titulů

kpři

domácípřípravě

kmaturitnízkoušce, tak

tiky

.

ky

odpovídánárokůmKatalogupožadavků

y

platnéhood školního roku2015/2016

ktického testu

ývajícíchvšech9 tematickýchcelků

uzařazenyúlohyzohledňujícíkatalog

ématematikyMatematika+

staženínawww.didaktis.cz

ešení

testů spodrobnýmkomentářem

ZMATEMATIKY

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-307-1

97

3

8807 5

1

8307

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test zmatematikyve formě

cvičnýchdidaktických testů skomentovaným řešenímapřípravné

sbírkyúlohdle tematických celků snápovědouaklíčem

2019–2020

MATURITA

MATURITNÍ OTÁZKY a čtenářské deníky stahujte

na

www.Seminarky.cz

9000 prací zdarma

PRÁVA A NSZ SCIO

SCIO NSZ Cvičebnice OSP

a Cvičebnice ZSV (SCIO)

SOCIOLOGIE

Sociologie - Jak se dostat na vysokou

(AMOS)

PSYCHOLOGIE + BIOLOGIE

Psychologie - Jak se dostat na vysokou

- skripta (AMOS)

Biologie - Jak se dostat na vysokou

- skripta (AMOS)

STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

Studijní předpoklady a základy logiky

1. a 2. díl (Sokrates)

Přípravana

Národní srovnávací zkoušky

Teoretická výkladová část

Vícenež400úloh

Vhodné i jakopřípravanamaturitu

Rady a tipyna

zlepšení výsledku

Oficiálníprůvodce

přípravouna test

Základy společenských věd

Scio

naVŠ

CVIČEBNICE

ZSV

www.scio.cz

, s.r.o.

Pobřežní 34

186 00Praha 8

www.scio.cz/nsz

CvičebniceZSVScio

aktualizované

vydání

SLEVA 10 % S KÓDEM AE080 V NAŠEM E-SHOPU

95%učebnic na trhu

Specializovaná skripta univerzit

Přijímačky

i na SŠ

Maturitní příprava

Jazykové učebnice

Slovníky

www.KamPoMaturite.cz www.Seminarky.cz