Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4 kam po maturitě

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:

www.KamPoMaturite.cz/e-booky

TIP!

N

O

V

I

N

K

Y

podzim2018

www.KamPoMaturite.cz

Do října nebo listopadu semůžete hlásit do přípravných kurzů k přijímačkám

na práva, psychologii, medicínu a další obory. Nepropásnětemísto v kurzu

v Praze, Brně nebo Ostravě. Přihlášky na

www.KamPoMaturite.cz www.kampomaturite.cz

ŘÍJEN

Zahájení přípravných

kurzů k přijímačkám

na VŠ, více informací

str. 6

LISTOPAD

Podání přihlášek

do uměleckých oborů

Dny otevřených dveří

mnoha VŠ, termíny

uvádíme na str. 12

PROSINEC

1. 12. termín podání

přihlášek k jarnímu

běhu státní maturity

8. 12. – 1. termín

NSZ SCIO

COVÁS ČEKÁNAPODZIMAVZIMĚ

Na

www.KamPoMaturite.cz

najdete přehled svátků

a prázdnin pro školní

rok 2018/2019

a můžete si stáhnout

rozvrh hodin

VZDĚLÁVACÍ VELETRHY

Jaká je tvoje budoucnost? Inspiruj se na Educe!

EDUCAMYJOB2018

je veletrh vzdělávání plný

příležitostí pro výběr školy nebo

budoucí kariéry. Doraž 11.–13. října

do Liberce.

www.educaliberec.cz

ZvemeVás na výstavy

STŘEDOŠKOLÁK,

VYSOKOŠKOLÁKa PRO JOB

30.11.

a 1. 12. 2018, konané na ostravském

výstavišti Černá louka, vstup zdarma!

www.cerna-louka.cz

NOVÉ UČEBNICEVNAŠEME-SHOPU

Maturita 2019–2020 z anglického jazyka, matematiky, českého jazyka

a literatury (Didaktis)

Maturita z ČJ a literatury –Učebnice a cvičebnice

k ústní maturitní zkoušce (Grada)

Cvičebnice ZSV (SCIO)

ZANGLICKÉHO

JAZYKA

e

Maturita2018zčeského jazykaa literatury

jedůkladněváspřipravit

stimaturity.Ocenítenanízejménakomplexníavelmikvalitnězpracované

em třemčástemmaturitnízkoušky–k

didaktickému testu

,

písemnépráci

e

.Kromě tohozdenaleznete také

užitečné tipy

,

rady

a

doporučení

,které

turitu ještěvíceusnadní.Knihuvyužijekaždý,kdochceumaturityzčeského

uryuspět.

rita2018zčeského jazykaa literatury, ježnavazujenaúspěšnou řadu

minulých let,využijí jakžáci středních školpři

domácípřípravě

kmaturitní

itelé

vhodináchčeštiny

.Popularitu si titulzískalpro svoukvalitu,

přehlednost.

rita2018zčeského jazykaa literaturyodpovídánárokům

katalogu

atnéhoodškolního roku2017/2018

aobsahuje tytočásti:

daktický test

stovéúlohy snápovědoukevšemdevítioblastemdefinovanýmvkatalogu

didaktických testů sbodovýmhodnocenímaodkazynaoblasti stanovené

íkynimžmůžetezjistit,cokonkrétněvámčinípotíže

než250 testovýchúloh

seznamuautorů literárníchděl, literárníchžánrů, směrůahnutí,

uobjevitvúloháchmaturitního testu

archykcvičným testůmke

staženínawww.didaktis.cz

semnoupráci

formaceohodnocenípísemnýchprací

tipykčastozadávaným slohovýmútvarům

ísemnépráce skomentářem–kontrastzdařiléhoaménězdařilého

éhož tématupro lepšípochopenízpůsobuhodnocení

čnýchzadánípísemnýchprací

tnízkoušku

alýzuuměleckého ineuměleckého textu

listy sevzorovouanalýzou textů

pracovních listů

státnímaturitnízkoušku

t také tytopublikace:

ZANGLICKÉHO JAZYKA

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-308-8

97

3

8807 5

8

8308

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test,

písemnoupráci iústní zkoušku snápovědou,

komentovaným řešenímahodnocením

2019–2020

MATURITA

Dodělat texty

obálekpo zakoupení

fotek

Nahrávkyakontrola

řešení testů

ONLINE

WWW.DIDAKTIS.CZ

ZČESKÉHO JAZYKA

A LITERATURY

Cílempublikace

Maturita2018zčeského jazykaa literatury

jedůkladněváspřipravit

ke společnéčástimaturity.Ocenítenanízejménakomplexníavelmikvalitnězpracované

podkladykevšem třemčástemmaturitnízkoušky–k

didaktickému testu

,

písemnépráci

a

ústnízkoušce

.Kromě tohozdenaleznete také

užitečné tipy

,

rady

a

doporučení

,které

vámostroumaturitu ještěvíceusnadní.Knihuvyužijekaždý,kdochceumaturityzčeského

jazykaa literaturyuspět.

PublikaciMaturita2018zčeského jazykaa literatury, ježnavazujenaúspěšnou řadu

těchto titulůzminulých let,využijí jakžáci středních školpři

domácípřípravě

kmaturitní

zkoušce, takučitelé

vhodináchčeštiny

.Popularitu si titulzískalpro svoukvalitu,

komplexnostapřehlednost.

PublikaceMaturita2018zčeského jazykaa literaturyodpovídánárokům

katalogu

požadavkůplatnéhoodškolního roku2017/2018

aobsahuje tytočásti:

Přípravanadidaktický test

Přípravné testovéúlohy snápovědoukevšemdevítioblastemdefinovanýmvkatalogu

Pětcvičnýchdidaktických testů sbodovýmhodnocenímaodkazynaoblasti stanovené

vkatalogu,díkynimžmůžetezjistit,cokonkrétněvámčinípotíže

Celkemvícenež250 testovýchúloh

Zohlednění seznamuautorů literárníchděl, literárníchžánrů, směrůahnutí,

jež semohouobjevitvúloháchmaturitního testu

Záznamovéarchykcvičným testůmke

staženínawww.didaktis.cz

Přípravanapísemnoupráci

Podrobné informaceohodnocenípísemnýchprací

Informacea tipykčastozadávaným slohovýmútvarům

Ukázkovépísemnépráce skomentářem–kontrastzdařiléhoaménězdařilého

zpracování téhož tématupro lepšípochopenízpůsobuhodnocení

Dvanáctcvičnýchzadánípísemnýchprací

Přípravanaústnízkoušku

Návodnaanalýzuuměleckého ineuměleckého textu

Třipracovní listy sevzorovouanalýzou textů

Pětcvičnýchpracovních listů

Řešeníúloh

Kpřípravěna státnímaturitnízkoušku

můžetevyužít také tytopublikace:

ZČESKÉHO JAZYKAALITERATURY

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-294-4

97

3

8807 5

4

8294

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test,

písemnoupráci iústní zkoušku snápovědou,

řešenímavyhodnocením

2019–2020

MATURITA

ZANGLICKÉHO

JAZYKA

Cílempublikace

Maturita2018zčeského jazykaa literatury

jedůkladněváspřipravit

ke společnéčástimaturity.Ocenítenanízejménakomplexníavelmikvalitnězpracované

podkladykevšem třemčástemmaturitnízkoušky–k

didaktickému testu

,

písemnépráci

a

ústnízkoušce

.Kromě tohozdenaleznete také

užitečné tipy

,

rady

a

doporučení

,které

vámostroumaturitu ještěvíceusnadní.Knihuvyužijekaždý,kdochceumaturityzčeského

jazykaa literaturyuspět.

PublikaciMaturita2018zčeského jazykaa literatury, ježnavazujenaúspěšnou řadu

těchto titulůzminulých let,využijí jakžáci středních školpři

domácípřípravě

kmaturitní

zkoušce, takučitelé

vhodináchčeštiny

.Popularitu si titulzískalpro svoukvalitu,

komplexnostapřehlednost.

PublikaceMaturita2018zčeského jazykaa literaturyodpovídánárokům

katalogu

požadavkůplatnéhoodškolního roku2017/2018

aobsahuje tytočásti:

Přípravanadidaktický test

Přípravné testovéúlohy snápovědoukevšemdevítioblastemdefinovanýmvkatalogu

Pětcvičnýchdidaktických testů sbodovýmhodnocenímaodkazynaoblasti stanovené

vkatalogu,díkynimžmůžetezjistit,cokonkrétněvámčinípotíže

Celkemvícenež250 testovýchúloh

Zohlednění seznamuautorů literárníchděl, literárníchžánrů, směrůahnutí,

jež semohouobjevitvúloháchmaturitního testu

Záznamovéarchykcvičným testůmke

staženínawww.didaktis.cz

Přípravanapísemnoupráci

Podrobné informaceohodnocenípísemnýchprací

Informacea tipykčastozadávaným slohovýmútvarům

Ukázkovépísemnépráce skomentářem–kontrastzdařiléhoaménězdařilého

zpracování téhož tématupro lepšípochopenízpůsobuhodnocení

Dvanáctcvičnýchzadánípísemnýchprací

Přípravanaústnízkoušku

Návodnaanalýzuuměleckého ineuměleckého textu

Třipracovní listy sevzorovouanalýzou textů

Pětcvičnýchpracovních listů

Řešeníúloh

Kpřípravěna státnímaturitnízkoušku

můžetevyužít také tytopublikace:

ZANGLICKÉHO JAZYKA

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-308-8

97

3

88075

8

8308

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test,

písemnoupráci iústní zkoušku snápovědou,

komentovaným řešenímahodnocením

2019–2020

MATURITA

Dodělat texty

náhledy obálekpo zakoupení

fotek

Nahrávkyakontrola

řešení testů

ONLINE

WWW.DIDAKTIS.CZ

ZČESKÉHO JAZYKA

A LITERATURY

Cílempublikace

Maturita2018zčeského jazykaa literatury

jedůkladněváspřipravit

ke společnéčástimaturity.Ocenítenanízejménakomplexníavelmikvalitnězpracované

podkladykevšem třemčástemmaturitnízkoušky–k

didaktickému testu

,

písemnépráci

a

ústnízkoušce

.Kromě tohozdenaleznete také

užitečné tipy

,

rady

a

doporučení

,které

vámostroumaturitu ještěvíceusnadní.Knihuvyužijekaždý,kdochceumaturityzčeského

jazykaa literaturyuspět.

PublikaciMaturita2018zčeského jazykaa literatury, ježnavazujenaúspěšnou řadu

těchto titulůzminulých let,využijí jakžáci středních školpři

domácípřípravě

kmaturitní

zkoušce, takučitelé

vhodináchčeštiny

.Popularitu si titulzískalpro svoukvalitu,

komplexnostapřehlednost.

PublikaceMaturita2018zčeského jazykaa literaturyodpovídánárokům

katalogu

požadavkůplatnéhoodškolního roku2017/2018

aobsahuje tytočásti:

Přípravanadidaktický test

Přípravné testovéúlohy snápovědoukevšemdevítioblastemdefinovanýmvkatalogu

Pětcvičnýchdidaktických testů sbodovýmhodnocenímaodkazynaoblasti stanovené

vkatalogu,díkynimžmůžetezjistit,cokonkrétněvámčinípotíže

Celkemvícenež250 testovýchúloh

Zohlednění seznamuautorů literárníchděl, literárníchžánrů, směrůahnutí,

jež semohouobjevitvúloháchmaturitního testu

Záznamovéarchykcvičným testůmke

staženínawww.didaktis.cz

Přípravanapísemnoupráci

Podrobné informaceohodnocenípísemnýchprací

Informacea tipykčastozadávaným slohovýmútvarům

Ukázkovépísemnépráce skomentářem–kontrastzdařiléhoaménězdařilého

zpracování téhož tématupro lepšípochopenízpůsobuhodnocení

Dvanáctcvičnýchzadánípísemnýchprací

Přípravanaústnízkoušku

Návodnaanalýzuuměleckého ineuměleckého textu

Třipracovní listy sevzorovouanalýzou textů

Pětcvičnýchpracovních listů

Řešeníúloh

Kpřípravěna státnímaturitnízkoušku

můžetevyužít také tytopublikace:

ZČESKÉHO JAZYKAALITERATURY

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-294-4

97

3

88075

4

8294

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test,

písemnoupráci iústní zkoušku snápovědou,

řešenímavyhodnocením

2019–2020

MATURITA

ZMATEMATIKY

Cílempublikace

Maturita2019–2020zmatematiky

jedůkladněváspřipravitke společné

částimaturity tvořenédidaktickým testem.Ocenítenanízejména

5cvičnýchdidaktických

testů

avícenež

235úlohkprocvičenívšech tematickýchcelků

sužitečnými

radami

,

tipyadoporučeními

,kterévámostroumaturitu ještěvíceusnadní.Samozřejmostí jsou

řešeníúloh

.Věříme,žeknihuvyužijekaždý,kdochceumaturityzmatematikyuspět

avyžadujeprotokvalitníakomplexnípřípravu.

PublikaciMaturita2019–2020zmatematiky, ježnavazujenaúspěšnou řadu těchto titulů

zminulých let,využijížáci středních škol jakpři

domácípřípravě

kmaturitnízkoušce, tak

připráci svyučujícím

vhodináchmatematiky

.

PublikaceMaturita2019–2020zmatematiky

odpovídánárokůmKatalogupožadavků

zkoušekspolečnéčástimaturitnízkoušky

platnéhood školního roku2015/2016

aobsahuje:

Praktickádoporučeníkezvládnutídidaktického testu

Dostatekmateriálukprocvičení

Vícenež235úlohve sbírkovéčástipokrývajícíchvšech9 tematickýchcelků

Nakoncikaždého tematickéhocelku jsouzařazenyúlohyzohledňujícíkatalog

požadavkůprozkouškuze středoškolskématematikyMatematika+

Pětcvičnýchdidaktických testů

Záznamovéarchykcvičným testůmke

staženínawww.didaktis.cz

Řešenívšechúloh

Klíčk testovýmúlohám snápovědouk řešení

Vzorové řešení třícvičnýchdidaktických testů spodrobnýmkomentářem

Tipyadoporučenípropřípravu

Kpřípravěna státnímaturitnízkoušku

můžetevyužít také tytopublikace:

ZMATEMATIKY

2019–2020

MATURITA

ISBN 978-80-7358-307-1

97

3

8807 5

1

8307

Upozorňujeme vás,

že kopírování

a rozšiřování kopií této

knihynebo jejích částí

(a to ipro vzdělávacíúčely)

bez svolenímajitele

práv jenezákonné

amůžebýt trestné.

Komplexnípřípravanadidaktický test zmatematikyve formě

cvičnýchdidaktických testů skomentovaným řešenímapřípravné

sbírkyúlohdle tematických celků snápovědouaklíčem

2019–2020

MATURITA

Přípravana

Národní srovnávací zkoušky

Teoretická výkladová část

Vícenež400úloh

Vhodné i jakopřípravanamaturitu

Rady a tipyna

zlepšení výsledku

Oficiálníprůvodce

přípravouna test

Základy společenských věd

Scio

naVŠ

CVIČEBNICE

ZSV

www.scio.cz

, s.r.o.

Pobřežní 34

186 00Praha 8

www.scio.cz/nsz

CvičebniceZSVScio

aktualizované

vydání

Ty nejvíc

vymazlené

studentské batohy

EXPLORE na

AndyB.cz