Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6 kam po maturitě

Nultý ročník probíhá od podzimu do jara. Kratší kurzy zahajují v listopadu nebo

v lednu, ve VIP balíčku najdete kromě kurzu i učebnice s velkou slevou a bonusy.

TIP!

KamnaVŠ: Vyberte tu pravou

Na výběr školy máte ještě dost času. Relativně. Která škola je ale ta pravá?

www.kampomaturite.cz

5 TIPŮ PRO VÝBĚR VŠ

Schéma a nejdůležitější dotazy najde-

te na str. 7. Jaké tipy máme od lektorů

a studentů, kteří už na škole jsou?

Lákavý název oboru a anotace

nestačí. Sledujte studijní plány, pro-

stupnost studia.

Zjistěte si reference. Kolik studentů

nedostuduje?

Zajděte na dny otevřených dveří

nebo jiné akce školy. Ty podzimní

uvádíme na str. 12, další najdete na

našich webech.

Najděte si šanci na přijetí – na

stránkách školy, v e-boocích nebo

na

www.VysokeSkoly.com.

Jak se

chcete na přijímačky připravit?

Nevyplatí se vám spíš pomaturit-

ní studium jazyka nebo VOŠka?

Možnosti studia jazyků nebo VOŠ

najdete na str. 43 a 48.

TERMÍNY: PŘIHLÁŠKY

A PŘIJÍMAČKY

Umělecké obory uzavírají příjem

přihlášek většinou v listopadu. Veřejné

vysoké školy přijímají přihlášky do

konce února, v březnu, někdy

i v dubnu. U soukromých většinou

máte šanci i po prázdninách. Kalendář

pro všechny školy najdete na

www.VysokeSkoly.com

v průběhu

listopadu a prosince. Lépe podat o tři

měsíce dříve než o den později. Když

nevím, počítám s deadlinem v únoru.

Z ČEHO TO BUDE

Co můžete čekat u přijímaček

jednotlivých oborů?

Medicína, zdravovědné, ošetřova-

telské, biomedicínské, veterinární

a farmaceutické obory

– testy z bio-

logie, chemie, fyziky

Psychologie

– obvykle více kol, test

oborových znalostí, všeobecného

přehledu, orientace ve společenských

vědách, někde znalosti biologie.

Druhé kolo pohovor nad nastudovanou

literaturou, motivace, předpoklady

pro práci psychologa

Policejní akademie

– znalostní

a jazykový test

Právo

– testy předpokladů ke studiu

Ekonomie

– nejčastěji test z matema-

tiky a jazyka, případně test předpokla-

dů ke studiu

Společenské vědy, pedagogické

fakulty

– testy předpokladů ke studiu,

společenskovědní přehled, případně

talentová/praktická zkouška

Vycházíme z podmínek pro přijetí

v roce 2018, doporučujeme ověřit

podmínky pro rok 2019, které školy

vypíší obvykle v listopadu.

VYBAVTE SE ONLINE

Termíny:

www.VysokeSkoly.com/

kalendar-akci-1/

Návody:

www.KamPoMaturite.cz/e-booky

Testy online:

www.VysokeSkoly.

com/testy

Odkazy na testy VŠ

z minulých let:

www.KamPoMaturite.

cz/prijimaci-testy-vs-online

UČEBNICE

K PŘIJÍMAČKÁM

Doporučené knihy, skripta a učebnice

pro přípravu a informace k e-bookům

uvádíme na str. 11.

PŘÍPRAVA TRADIČNĚ A OVĚŘENĚ

PŘÍPRAVNÉ KURZY - NULTÉ ROČNÍKY

Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den (* - jen Praha) / zahájení říjen nebo listopad, ukončení duben nebo květen

KRATŠÍ KURZY A BLOKY KURZŮ

Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den (* - jen Praha)

VIP BALÍČKY

obsahují doporučené učebnice a kurz se slevou a bonusy / kurzy s 96 hodinami výuky včetně garance

vrácení peněz v případě nepřijetí na VŠ / podrobné podmínky a informace ke kurzům najdete na

www.KamPoMaturite.cz

LÉKAŘSKÉ FAKULTY

PSYCHOLOGIE

ŽURNALISTIKA *

PRÁVO

POLITOLOGIE *

SPOLEČENSKÉ VĚDY *

POLICEJNÍ AKADEMIE *

MATEMATIKA K MATURITĚ

A PŘIJÍMAČKÁM NAVŠ *

FYZIKA

CHEMIE

BIOLOGIE

TSP + OSP