Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

kam po maturitě

ŠANCE

ZÁJMY

PREZENTACE

Co vás

baví a co

vám jde?

Čím se

chcete

zabývat

i nadále?

Jaká je

šance na

přijetí?

Jaká je

„úmrtnost“

– kolik

studentů

nedostu-

duje?

Jaké je uplat-

nění a neza-

městnanost

absolventů?

Jaký je prů-

měrný plat

absolventů?

Líbí se

vám daná

škola?

Jak se pre-

zentuje?

Máte

reference

od jiných

studentů či

známých?

KVALITA

Jaká je

kvalita

výuky

a lektorů?

Má škola

vazbu na

praxi nebo

vědu?

Jak je škola

vybavená?

Jsou

programy

zajímavé?

FINANCE

Jaká je

náročnost

studia?

Zvládnete

brigády

nebo práci

při studiu?

Jaké jsou

životní

náklady

v daném

městě?

Jaké je

školné a je

možnost

úhrady ve

splátkách

či slev?

Je na škole

možnost

stipendií?

JEPROVÁSVŠ

TOPRAVÉ?

Jste

studijní

typ?

Vydržíte

roky

studia,

zkoušky,

stres?

Není pro

vás lepší

něco jiného

– VOŠ,

pomaturit-

ní jazykové

studium?

Zvládnete

dojíždění?

Budete na

koleji či

v podnájmu?

Je kapacita

kolejí do-

statečná?

Chcete

studovat v pre-

zenční nebo

kombinované

formě?

Jak si vybrat

vysokou školu?

UPLATNĚNÍ

DOSTUPNOST

www.Seminarky.cz

Časopis si můžete také zdarma stáhnout a prolistovat

na

www.Casopis.KamPoMaturite.cz

TIP!

TSP/OSP – ČÍM SE LIŠÍ?

Testy předpokladů ke studiu potkáte na desítkách fakult a škol. TSP (testy studij-

ních předpokladů) se týkají většiny fakult Masarykovy univerzity, OSP (obecné

studijní předpoklady) pořádá společnost SCIO spolu s dalšími druhy testů (ZSV,

matematika, cizí jazyky apod.).

Kdy

– OSP 6 termínů v průběhu školního roku, TSP 1 termín ve dvou dnech

Kde

– OSP přes tři desítky míst v ČR a SR, TSP přes deset míst v ČR a SR

Co

– OSP 66 úloh, 2 oddíly, TSP 60 otázek, 6 subtestů

Kolik času

– OSP 110 minut, TSP 100 minut

Kolikrát

– OSP kolik termínů chcete, zvlášť podáváte přihlášky na VŠ, TSP

jedenkrát bez ohledu na počet přihlášek, které se platí zvlášť

Typový test předpokladů ke studiu můžete vyzkoušet na str. 8.

Informace pro rok 2018, doporučujeme ověřit podmínky pro rok 2019

RECEPTY PRO

NEJŽÁDANĚJŠÍ

OBORY

Lékařské fakulty, práva,

psychologie a další

Hledáte kuchařku na míru?

Stáhněte si e-booky zdarma:

www.KamPoMaturite.cz/e-booky