Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8 kam po maturitě

Vyzkoušejte testy s vyhodnocenímdomailu z biologie, psychologie, politologie,

sociologie, matematiky nebo Policejní akademie na

www.VysokeSkoly.com/testy

TIP!

Vyzkoušejte ukázku z testuObecných

studijních předpokladůNSZ SCIO

V každém z následujících krátkých textů jsou dvě nebo tři prázdná místa,

která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených mož-

ností dvojici nebo trojici slov, která se významově a stylisticky NEJLÉPE

hodí do příslušného textu jako celku.

1.

Požadavek na ______ využívání

alternativních zdrojů je jedním

z ______ bodů energetické politiky

Evropské unie.

(A) tradiční – nutných

(B) chystané – primárních

(C) neomezené – nejpřísnějších

(D) maximální – klíčových

(E) ohleduplné – ekonomických

2.

Do jisté míry je český golfový

boom optický klam – hra přitahuje

pozornost médií díky ______ za-

stoupení celebrit, ______ výletům

politiků s manažery do Dubaje

nebo kontroverzním stavbám hřišť.

(A) veřejnému – proslulým

(B) velkému – neškodným

(C) menšímu – šokujícím

(D) početnému – podezřelým

(E) nadprůměrnému – zkorumpovaným

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpovědích tu, po jejímž doplnění

na vynechaná místa v zadání (v uvedeném pořadí) bude významový vztah

mezi výrazy vpravo od rovnítka NEJPODOBNĚJŠÍ významovému vztahu

mezi výrazy vlevo od rovnítka (pořadí výrazů ve dvojicích je důležité).

3.

BEZVÝCHODNÝ : __ = __ : VOLBA

(A) situace – nepřímý

(B) soucit – výběrový

(C) naděje – povinný

(D) zoufalost – rozhodující

(E) problém – svatební

4.

DECIMETR : __ = __ : PROCENTO

(A) metr – promile

(B) centimetr – zlomek

(C) délka – sleva

(D) měření – počítání

(E) kilometr – setina

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. V následujících

úlohách porovnejte hodnoty výrazů vlevo a vpravo a zvolte odpověď.

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad

oběma výrazy.

VLEVO

VPRAVO

5.

Číslo x je kladné celé.

pětina dvojnásobku x

polovina pětinásobku x

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.

(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.

(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.

(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

6.

x = 5; yz = 2; xz < 0

y

0

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.

(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.

(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.

(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

www.kampomaturite.cz

ŘEŠENÍ:

1D, 2D, 3C, 4A, 5B, 6B, 7A, 8C, 9B, 10E, 11E

* Vysvětlivky:

Skóre: Správná odpověď = 1 bod,

percentil 0 až 100 orientačně udává, kolik procent

účastníků jste předstihli

7. Cyklista ujel cestu mezi městy A a B dlouhou 36 km za hodinu a dva-

náct minut. Nazpět jel po stejné trase a cesta mu trvala o 18 minut déle.

Jaká byla cyklistova průměrná rychlost při zpáteční cestě?

(A) 24 km/h

(B) 20 km/h

(C) 18 km/h

(D) 15 km/h

8. Aritmetický průměr pěti po sobě jdoucích přirozených čísel je 25.

Jaké je nejmenší z těchto čísel?

(A) 20

(B) 22

(C) 23

(D) 24

Každá z následujících úloh je založena na textu a na souboru podmínek.

Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky

jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. U některých úloh může být

užitečné pomoci si hrubým náčrtkem.

TEXT K ÚLOHÁM 9 AŽ 11

V restauraci jsou čtyři různě očíslované stoly (1, 2, 3, 4). Na každý z nich

přinesl číšník jiné jídlo (řízek, špagety, rizoto, biftek) a jiné pití (minerál-

ka, pivo, džus, citronáda). Víme, že:

Ke stolu číslo 1 přinesl číšník špagety.

S citronádou přinesl číšník na stůl rizoto.

Minerálku přinesl číšník ke stolu číslo 2.

K řízku nepřinesl číšník ani pivo, ani minerálku.

9. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé?

(A) K řízku se podával džus.

(B) Ke stolu číslo 3 se podával biftek.

(C) Ke stolu číslo 3 se podávala citronáda.

(D) Ke stolu číslo 4 se podával řízek.

(E) Špagety se podávaly s pivem.

10. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?

(A) Ke stolu číslo 3 se podávalo rizoto.

(B) Ke stolu číslo 3 se podával džus.

(C) Ke stolu číslo 4 se podávala citronáda.

(D) Pivo se podávalo k bifteku.

(E) Ke stolu číslo 2 se podával biftek.

11. Ke kterému stolu se určitě podával řízek?

(A) ke stolu číslo 1

(B) ke stolu číslo 2

(C) ke stolu číslo 3

(D) ke stolu číslo 4

(E) Odpověď nelze jednoznačně určit.

skóre* percentil*

11

100

10

91

9

82

8

73

7

64

6

55

5

46

4

37

3

28

2

19

1

10

0

0